-- LOBOLA GIFTING AUGUST LAUNCH SPECIAL NOW AVAILABLE ONLINE --

0

Your Cart is Empty

Basotho Heritage Blankets

Lithota | Black/Scarlet/Yolk

Thota libakile pharala kheleke lisuoa rapo la puleng boholo libola menahano ntse li ja masapo a hloho, sehlaba base bona ka ngope
setshooa. “Qanathu”ke bitso lebe e bonoa ka ihlo la moea e tshobotsi libokoetsa, liparola thola banna ba ba lipalami ba tshaba hoea
teng bare seriti sa eona ke boliba botala, se tshabeha joalo ka bophelo sa monga Malibamokhooa eona “hae okangoeloe”.